• bbb

Kondensator i konvertuesit të energjisë

CRE shkëlqen në hartimin e kondensatorëve të filmit për të zgjidhur kërkesat unike të paraqitura brenda secilës prej fazave elektronike të invertuesve të energjisë. Ndër klientët në të gjithë botën CRE janë prodhuesit kryesorë të sistemit të tërheqjes hekurudhore tërheqës, saldatorët, sistemet UPS, disqet motorike, imazhet mjekësore, lazerët mjekësorë, automjeti E, rrjetet inteligjente, përpunimi dhe invertorët për energji të shpërndarë / rinovueshme. 

IMG_2796