• bbb

Inverter i fuqisë minerare

CRE është me shumë përvojë në hartimin e kondensatorëve të filmave me fuqi të lartë për të zgjidhur kërkesat unike për invertorët e fuqisë minerare. Ndër klientët në të gjithë botën CRE janë prodhuesit kryesorë të inverterëve të fuqisë minerare. 

frequency inverter