• bbb

Filtri aktiv i energjisë

Kondensatorët për filtrat e fuqisë aktive prodhohen në një larmi llojesh, madhësish dhe modelimesh. Llojet më të përdorura ndërtohen duke përdorur një film polipropileni të metalizuar, ndërsa disa përdorin film ose letër poliestër të metalizuar.

CRE e specializuar në hartimin e kondensatorit të filmit të polipropilenit të metalizuar për APF, SVG, etj.

power factor correction capacitor